Aktualnie znajdujesz się w: AKTUALNOŚCI

Aktualności

Data dodania: 03.02.2013 - Zatrudnianie niepełnosprawnych - zmiany w przepisach.
Obowiązują już nowe regulacje dotyczące kontroli pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 29.01.2013 - Fotoradar- interwencja RPO
RPO wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją upoważnienia ustawowego, na podstawie którego Inspekcja Transportu Drogowego gromadzi, przetwarza, udostępnia i usuwa dane i obrazy pojazdów łamiących przepisy ruchu drogowego. 
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 21.01.2013 - Ustawa o jednym okienku
Pracodawca nie ma już obowiązku zgłaszania PIP i PIS informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 11.01.2013 - Nowy rodzaj właściwości- kpc
Wprowadzenie takiego rodzaju właściwości na potrzeby postępowań wszczynanych drogą elektroniczną oraz wzmocnienie sytuacji prawnej dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego opartego na nakazie zapłaty, to propozycje projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 06.01.2013 - Wniosek o zasiłek rodzinny - nowe wzory
Określone zostały nowe wzory wniosków: o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych; zaświadczenia o dochodzie; oświadczeń o dochodach rodziny oraz kwestionariusza wywiadu, który może być przeprowadzony w określonych przypadkach.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 02.01.2013 - Umowa o dostawę internetu
Umowy, regulaminy i cenniki będą musiały mieć jasną, zrozumiałą i dostępną formę. Możliwe będzie zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie elektronicznej za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej dostawcy. 

Dowiedz się więcej...
Data dodania: 24.12.2012 - Nowe formularze
Od 22 grudnia 2012r. w nowym brzmieniu obowiązują formularze m.in. zgłoszenie identyfikacyjne czy aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osoby prawnej
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 17.12.2012 - Policjant przy rozmowie z adwokatem
Niekonstytucyjny jest przepis, który pozwala funkcjonariuszowi swobodnie decydować o tym, czy chce być obecny podczas rozmowy zatrzymanego z adwokatem. Tak uznał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 11 grudnia br.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 07.12.2012 - Państwo opłaci składki za rolników i przedsiębiorców wychowujących dzieci
Państwo opłaci składki za rolników i przedsiębiorców wychowujących dzieci

5 grudnia br. skierowano do pierwszego czytania w komisjach poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 28.11.2012 - Usługi VOD pod nadzorem
Audiowizualne usługi medialne na żądanie (VOD) oraz ich dostawcy zostaną objęte nadzorem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - wynika z noweli opublikowanej 27 listopada br.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 16.11.2012 - pełnomocnik z urzędu może dochodzić kosztów w drugiej instancji
Brak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji oddalające wniosek pełnomocnika ustanowionego z urzędu o przyznanie od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej w postępowaniu przed tym sądem, jest niezgodny z Konstytucją.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 12.11.2012 - Zmiany w urlopie wychowawczym.
Zmiany w urlopach rodzicielskich.
RM 9 listopada br. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy, przedłożony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W projekcie tym przewidziano, że w urlopie wychowawczym wynoszącym 36 miesięcy zostanie wyodrębniony jeden miesiąc, który może wykorzystać wyłącznie drugi z rodziców dziecka.   

Dowiedz się więcej...
Data dodania: 05.11.2012 - Dofinansowanie na utworzenie żłobka i klubu dziecięcego.

80% dofinansowania na utworzenie żłobka i klubu dziecięcego. Na posiedzeniu RM 8 listopada br. przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, który przedłożył Minister Pracy i Polityki Społecznej. Rozwiązania tego projektu mają ułatwić gminom oraz osobom prywatnym tworzenie instytucji opieki nad dziećmi poniżej trzeciego roku życia. 


Dowiedz się więcej...
Data dodania: 31.10.2012 - Zezwolenie na pojazd nienormatywny
Siedem kategorii zezwoleń na pojazdy nienormatywne.
Od 19 października 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 222 poz. 1321). Wprowadza ona szereg istotnych zmian dotyczących pojazdów nienormatywnych

Dowiedz się więcej...
Data dodania: 23.10.2012 - Nie będzie kar za brak sprostowania
Nie będzie kary za brak sprostowania.
Przepis przewidujący karanie redaktorów naczelnych za uchylanie się od publikacji sprostowań i publikowanie ich niezgodnie z ustawą został zlikwidowany. 

Dowiedz się więcej...
Data dodania: 19.10.2012 - Po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie można nadal pracować
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 10.10.2012 - Obowiązek meldunkowy
Obowiązek meldunkowy zniknie w 2016 r.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 05.10.2012 - Mniej obciążeń dla przedsiębiorców
Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, zniesienie lub ograniczenie niektórych barier administracyjnych oraz uproszczenie przepisów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, to cele ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, której projekt został przyjęty przez rząd 24 października 2012 r.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 01.10.2012 - Jak udostępniać stronom nagrania z rozpraw?
Sposób udostępniania uprawnionym podmiotom zapisów dźwięku i obrazu zarejestrowanego podczas posiedzeń sądu określony w rozporządzeniu z 19 września 2012 r. zmieniającym rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych obowiązuje od 1 października 2012 r. 
Akt ten dostosowuje Regulamin urzędowania sądów do nowego brzmienia kpc.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 26.09.2012 - Rejestracja na podstawie PESEL
Opublikowano nowelę zakładającą utworzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, dzięki któremu lekarz sprawdzi, czy pacjent ma aktualne ubezpieczenie w NFZ. Przy rejestracji wystarczające będzie podanie numeru PESEL.  

Dowiedz się więcej...
Data dodania: 16.09.2012 - Zwrot kosztów dla świadka
Świadkowie, biegli czy specjaliści będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na rozprawę własnym samochodem, a nie tylko najtańszym środkiem transportu.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 05.09.2012 - Zmiany w szkolnictwie zawodowym

Rezygnacja z profilowanych liceów i szkół uzupełniających, powiązanie z nauką w gimnazjach, egzaminy na różnych etapach nauki, łączenie szkół w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego - takie rozwiązania mają ułatwić uzyskiwanie wykształcenia zawodowego i zdobywanie nowego zawodu.

  


Dowiedz się więcej...
Data dodania: 21.08.2012 - Urlop wychowawczy
Minister Pracy i Polityki Społecznej przygotował projekt nowelizacji Kodeksu pracy. 

Dowiedz się więcej...
Data dodania: 17.08.2012 - Rejestracja firmy
Rząd chce skrócić z 14 do trzech dni termin na wydawanie potwierdzenia o nadaniu NIP firmom rozpoczynającym działalność
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 10.08.2012 - Prawo upadłościowe
Upadły odpowie całym majątkiem pomimo hipoteki
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 31.07.2012 - Szkoła dla dorosłych
Osoby, które ukończyły 16 lat, mogą zostać przyjęte do szkoły podstawowej i gimnazjum dla dorosłych, jak również do takiej szkoły ponadgimnazjalnej, jeśli mają opóźnienie w cyklu kształcenia.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 24.07.2012 - Zapis udziału z majątku wspólnego.
Można zapisać udział w przedmiocie z majątku wspólnego.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 16.07.2012 - Obciążenie hipoteką części ułamkowych

Obciążenie hipoteką części ułamkowych wszystkich nieruchomości utworzonych przez podział nieruchomości, której część ułamkowa była przed podziałem obciążona hipoteką, jest niezgodne z Konstytucją.

 


Dowiedz się więcej...
Data dodania: 13.07.2012 - Odszkodowanie za wypadek i chorobę zawodową

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.


Dowiedz się więcej...
Data dodania: 10.07.2012 - Sprawa zawieszenia emerytur przed TK
10 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek senatorów i wypowie się w sprawie regulacji uzależniającej wypłatę emerytur od zwolnienia się z pracy. 
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 03.07.2012 - Stypendium twórcze dla Artystów
Minister przyzna stypendium twórcze
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 28.06.2012 - Zmiany w Prawie zamówień publicznych

Podwykonawcy lepiej chronieni - projekt zmian w Prawie zamówień publicznych


Dowiedz się więcej...
Data dodania: 18.06.2012 - Brak sprostowania w kontekście prawa prasowego
Koniec z karami za brak sprostowania
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 15.06.2012 - Kwestia pierwszeństwa hipotek
Czy wiesz, że hipoteka zabezpieczejąca należności Skarbu Państwa, nie ma pierwszeństwa przed hipoteką zabezpieczającą interesy innego wierzyciela?
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 12.06.2012 - Nowy taryfikator punktów karnych już obowiązuje
Kierowca przewożący pasażera bez zapiętych pasów otrzyma cztery punkty karne, a pięć punktów grozi za rozmawianie w trakcie jazdy przez telefon komórkowy.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 05.06.2012 - Koniec z podwójną karą za zaległości wobec ZUS
Koniec z podwójną karą za zaległości wobec ZUS.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 31.05.2012 - Nowe stawki taksy notarialnej
Sprawdź, ile zapłacisz za testament zawierający zapis windykacyjny.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 28.05.2012 - Nasz profil na Facebooku
Zapraszamy na Facebooka! Chcemy stowrzyć coś na kształt poradnika prawniczego. Prosimy o wszelkie sugestie związane z tematyką postów.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 24.05.2012 - Klauzula niedozwolona z zakresu prawa bakowego VII
Klauzula niedozwolona. Blokowanie dostępu do rachunku.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 21.05.2012 - Ustawa o kredycie konsumenckim- ciekawe zagadnienia cz. IV
Jakie konsekwencje będzie miało odstąpienie od umowy kredytu w kontekście umowy ubezpieczenia będącej usługą dodatkową?
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 18.05.2012 - Ustawa o kredycie konsumenckim- ciekawe zagadnienia cz. III
Jakie materiały i urządzenia wypełniają definicje trwałego nośnika z ustawy o kredycie konsumenckim?
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 15.05.2012 - Ustawa o kredycie konsumenckim- ciekawe zagadnienia cz. II
Czy prowizje bankowe podlegają rekalkulacji (obniżce) w przypadku wcześniejszej (cześciowej ) spłaty kredytu?
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 10.05.2012 - Przedstawiamy ciekawe zagadnienia dotyczące kredytu konsumenckiego cz. I
Czy bank może żądać odsetek od kwoty kredytu w przypadku odstąpienia tylko za okres 30 dni od dnia odstąpienia od umowy czy do dnia spłaty (zwrotu) kwoty kredytu?
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 23.04.2012 - Klauzula biedozwolona z zakresu prawa bankowego VI
Klauzula niedozwolona. Okoliczności niezależne od banku.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 20.04.2012 - Klauzula niedozwolona z zakresu prawa bakowego V
Klauzula niedozwolona. Ograniczenia w dostępności rachunku.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 18.04.2012 - Klauzule niedozwolone z zakresu prawa bankowego IV
Klauzula niedozwolona. Czasowe zawieszenie działania Usług Bankowości Internetowej.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 12.04.2012 - Klauzule niedozwolone z zakresu prawa bankowego III
Klauzula niedozowolona. Informacja o stanie środków na rachunku.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 10.04.2012 - Klauzule niedozwolone z zakresu prawa bankowego II
Klauzula niedozowolona. Awarie bankowe.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 04.04.2012 - Klauzule niedozwolone z zakresu prawa bankowego
Klauzule niedozwolone to postanowienia, które mimo stanowienia części umowy, nie wiążą konsumenta, ponieważ kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy.
Dziś temat ogrniczenia dostepu do rachunku.


Dowiedz się więcej...
Data dodania: 02.04.2012 - Ubezpieczenie OC- najem pojazdu zastępczego
Sąd Najwyższy zakończył spór, wystepujący w zakresie obejmowania   odszkodowaniem z polisy OC, kosztów najmu pojazdu zastępczego.
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 30.03.2012 - Zapis windykacyjny
Zmiana w prawie spadkowym. Czy wiesz, że od tej pory nie musisz czekać na podział majątku spadkodawcy, by otrzymać przedmiot zapisu?
Dowiedz się więcej...
Data dodania: 28.03.2012 - Formularz KRS - zmiana
Zmianie uległy formularze KRS. Organizacje będą podawały w formularzach adres swojej strony internetowej oraz poczty elektronicznej.
Dowiedz się więcej...
Adres: 43-300 Bielsko – Biała ul. Młyńska 2
Tel./Faks: (33) 496 10 67, Adwokat Jerzy Kolber 600 388 870
e-mail: biuro@adwokatkolber.pl
Wszystkie prawa zastrzezone Kancelaria Adwokacka. Projekt i wykonanie Intersid.
Nota prawna | Polityka plików cookies