Aktualnie znajdujesz się w: AKTUALNOŚCI

Mniej obciążeń dla przedsiębiorców

Data dodania:05.10.2012
Mniej obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców

Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, zniesienie lub ograniczenie niektórych barier administracyjnych oraz uproszczenie przepisów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, to cele ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, której projekt został przyjęty przez rząd 24 października br. Zawiera on rozwiązania służące poprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez mikro-, małe i średnie firmy. Chodzi o przepisy, które upraszczają system podatkowy, poprawiają płynność finansową oraz ograniczają nieuzasadnione obciążenia administracyjne. To wszystko ma obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstw.

VAT
W zakresie tego podatku przewidziano zniesienie obowiązku zapłaty VAT-u przez małego podatnika (w rozliczeniach kasowych) w przypadku nieotrzymania przez niego płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę, jeżeli jego kontrahentem jest czynny podatnik VAT (zniesiony zostanie termin 90 dni). W przypadku, gdy kontrahentem małego podatnika będzie inny podmiot niż czynny podatnik VAT - termin zostanie wydłużony do 180 dni. Jednocześnie nieuregulowana przez kontrahenta faktura nie będzie podstawą do odliczenia z niej podatku naliczonego. Mają zostać też wprowadzone ułatwienia w korzystaniu z ulgi na złe długi w obszarze VAT. Podatnik, który rozliczył podatek VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał (tzw. złe długi) będzie mógł dokonać korekty podatku należnego po upływie 150 dni od terminu płatności (obecnie jest to 180 dni). Dłużnik będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego. Nie będzie można skorzystać z tego rozwiązania, jeśli w dniu poprzedzającym złożenie deklaracji podatkowej, dłużnik był objęty postępowaniem upadłościowym lub likwidacją. Ma to spowodować ograniczenie zatorów płatniczych poprzez zobowiązanie do dokonania korekty podatku z faktur, których podatnik faktycznie nie uiścił. Ponadto podatnik będący dłużnikiem będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony. W przypadku, gdy termin płatności ustalony przez strony będzie dłuższy niż 60 dni, termin dokonania korekty przypadnie na 90. dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów.

Leasing
W regulacji dotyczącej umowy leasingu proponuje się skrócenie minimalnego czasu jej trwania do 5 lat, objęcie tą umową wieczystego użytkowania gruntów, dopuszczenia zmiany stron umowy w podstawowym okresie umowy, ustalenie wartości przedmiotu ponownego leasingu według jego wartości rynkowej.

Zaliczki, sukcesja podatkowa
Ważną zmianą jest też zniesienie uznaniowości administracyjnej w sprawach ograniczenia wysokości zaliczek płaconych przez podatników. Celem takiej regulacji jest to, by organy podatkowe nie podwyższały nadmiernie wysokości zaliczek w stosunku do przewidywanego podatku. Sukcesja podatkowa miałaby zastosowanie przy przekształceniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową. Obecnie przedsiębiorca (osoba fizyczna) może przekształcić się w jednoosobową spółkę kapitałową z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie wiąże się to jednak z sukcesją podatkową. Zgodnie z projektowanymi przepisami, sukcesja podatkowa będzie obejmować te prawa osoby przekształcanej, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;

Akcyza
Projekt wprowadza też pakiet zmian dotyczących akcyzy. Zniesiono obowiązek rejestracyjny i ewidencyjny dla podmiotów zużywających prąd wytwarzany z generatorów o łącznej mocy 1 MW. Następcy prawni i podmioty przekształcone nie będą musieli uzyskiwać nowego zezwolenia na prowadzenie określonej działalności. Ujednolicone zostały warunki dotyczące zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z warunkami dla zezwoleń akcyzowych oraz wydłużono termin na przekazywanie do urzędu celnego danych o wyrobach akcyzowych.

Sprawna administarcja
W celu usprawnienia działania administracji ZUS, NFZ i KRUS będą obowiązkowo publikować wydawane interpretacje ze wskazaniem ich zakresu podmiotowego. Ma to pomóc wyjaśniać wątpliwości przedsiębiorców o stosowanym prawie w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 

Źródło: Serwis Prawniczy LexisNexis Lexpolonica.
Adres: 43-300 Bielsko – Biała ul. Młyńska 2
Tel./Faks: (33) 496 10 67, Adwokat Jerzy Kolber 600 388 870
e-mail: biuro@adwokatkolber.pl
Wszystkie prawa zastrzezone Kancelaria Adwokacka. Projekt i wykonanie Intersid.
Nota prawna | Polityka plików cookies