Aktualnie znajdujesz się w: AKTUALNOŚCI

Dofinansowanie na utworzenie żłobka i klubu dziecięcego.

Data dodania:05.11.2012
80% dofinansowania na utworzenie żłobka i klubu dziecięcego
Na posiedzeniu RM 8 listopada br. przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, który przedłożył Minister Pracy i Polityki Społecznej. Rozwiązania tego projektu mają ułatwić gminom oraz osobom prywatnym tworzenie instytucji opieki nad dziećmi poniżej trzeciego roku życia. Zgodnie z nowymi regulacjami, podmioty organizujące taką opiekę będą mogły otrzymać z budżetu państwa do 80% kosztów realizacji zadania.
Dotacje będą dostępne dla gmin oraz osób fizycznych i prawnych, a także jednostek organizacyjnych. W projekcie zaproponowano poszerzenie katalogu podmiotów, które będą mogły zatrudnić dziennego opiekuna. Obecnie może on być zatrudniany tylko przez gminę (na umowę zlecenie). Nowe przepisy umożliwią zatrudnienie osoby na takim stanowisku przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne. Podmioty zatrudniające będą mogły otrzymać dotację celową z budżetu gminy na każde dziecko pozostające pod opieką dziennego opiekuna. Obecnie takie dofinansowanie mogą otrzymać podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce.Proponowana nowelizacja wskazuje zamknięty katalog danych osobowych, które będzie można uzyskać od rodziców ubiegających się objęcie dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna. Chodzi m.in. o to, aby umożliwić szybki kontakt z opiekunem, np. w przypadku nagłej choroby lub wypadku
Nowa regulacja odnosi się też do wymagań lokalowych i sanitarnych, które dotyczą żłobków i klubów dziecięcych. Mają one zostać uregulowane w rozporządzeniu. Obecnie bowiem inspektorzy sanitarni powołują się na zaostrzone przepisy, tak jakby żłobki nadal były zakładami opieki zdrowotnej. Ponadto do 31 sierpnia 2013 r. prowadzenie działalności polegającej na sprawowaniu opieki nad dziećmi do 3 roku życia będzie musiało zostać obowiązkowo zgłoszone do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych. Jednocześnie podmioty je prowadzące będą musiały w ciągu 3 miesięcy (od daty wejścia nowych rozwiązań w życie) przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informację o liczbie miejsc w tych placówkach w celu ich publikacji w rejestrze. Osoby prowadzące działalność rolniczą będą mogły zatrudniać nianie, za które z budżetu państwa opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Obecnie rodzice - rolnicy nie mają takiej możliwości.
 
Źródło:Serwis Prawniczy LexisNexis LexPolonica.
Adres: 43-300 Bielsko – Biała ul. Młyńska 2
Tel./Faks: (33) 496 10 67, Adwokat Jerzy Kolber 600 388 870
e-mail: biuro@adwokatkolber.pl
Wszystkie prawa zastrzezone Kancelaria Adwokacka. Projekt i wykonanie Intersid.
Nota prawna | Polityka plików cookies