Aktualnie znajdujesz się w: AKTUALNOŚCI

Zmiany w Prawie zamówień publicznych

Data dodania:28.06.2012

Jeśli podwykonawca nie otrzyma wynagrodzenia od wykonawcy, będzie mógł mu je wypłacić zamawiający - wynika z projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych.

Urząd Zamówień Publicznych przekazał 22 czerwca br. przekazał do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych dotyczący podwykonawstwa.

Urząd proponuje objęcie podwykonawstwa umową o zamówienie publiczne na roboty budowlane lub usługi. Zdaniem UZP pozwoli to na uznanie niewykonywania warunków i wymogów dotyczących podwykonawstwa za niewykonywanie umowy o zamówienie.

Projekt przewiduje umożliwienie, w przypadku niezapłacenia przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, dokonanie bezpośredniej płatności przez zamawiającego na rzecz podwykonawców z wynagrodzenia należnemu wykonawcy, a także z kwot lub gwarancji, stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zostały wniesione przez wykonawcę przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia do wysokości 10% wartości kontraktu

Zmiany mają także umożliwić zamawiającemu zastrzeżenie obowiązku wykonania bezpośrednio przez samego wykonawcę kluczowych części zamówienia, bez możliwości zlecenia ich wykonania przez podwykonawców lub polegania na zasobach innych podmiotów, na zasadach z art. 26 ust. 2b Pzp.

Zmawiający ma mieć ponadto możliwość zastrzeżenia konieczności skierowania przez wykonawcę umowy z podwykonawcą do akceptacji zamawiającego. Akceptacja ma oznaczać ustawową solidarną odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy względem wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

Źródło: Serwis Prawniczy LexisNexis LexPolonica

Adres: 43-300 Bielsko – Biała ul. Młyńska 2
Tel./Faks: (33) 496 10 67, Adwokat Jerzy Kolber 600 388 870
e-mail: biuro@adwokatkolber.pl
Wszystkie prawa zastrzezone Kancelaria Adwokacka. Projekt i wykonanie Intersid.
Nota prawna | Polityka plików cookies