Aktualnie znajdujesz się w: AKTUALNOŚCI

Kwestia pierwszeństwa hipotek

Data dodania:15.06.2012
Wyrokiem z 26 listopada 2007 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, iż art. 36 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.2005.8.60 z późn. zm.) w zakresie, w jakim przyznawał pierwszeństwo zaspokojenia hipotekom przymusowym Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczającym zobowiązania podatkowe, zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę przed hipotekami ustanowionymi dla zabezpieczenia innych należności, jest niezgodny z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej(Sygn. akt P 24/06).

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż uprzywilejowanie Skarbu Państwa w zakresie, w jakim przyznaje pierwszeństwo zaspokojenia hipotekom przymusowym Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczającym zobowiązania podatkowe, zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę przed hipotekami ustanowionymi dla zabezpieczenia innych należności, narusza zasady równości i niedyskryminacji, narusza pewność obrotu i zasady, które państwo, uczestnicząc w życiu gospodarczym w relacjach z podmiotami prywatnymi, zobowiązane jest przestrzegać.

Zgodnie z tym orzeczeniem hipoteka podatkowa ustanawiana w celu skuteczniejszej egzekucji zobowiązań podatkowych przez państwo nie ma pierwszeństwa przed innymi należnościami zabezpieczonymi hipotecznie. Umożliwienie Skarbowi Państwa pozbawienia innych wierzycieli - w każdym czasie i w sposób niemożliwy do przewidzenia - zaspokojenia ich wierzytelności zabezpieczonych wcześniej ustanowionymi hipotekami jest niezgodne z Konstytucją RP.
Adres: 43-300 Bielsko – Biała ul. Młyńska 2
Tel./Faks: (33) 496 10 67, Adwokat Jerzy Kolber 600 388 870
e-mail: biuro@adwokatkolber.pl
Wszystkie prawa zastrzezone Kancelaria Adwokacka. Projekt i wykonanie Intersid.
Nota prawna | Polityka plików cookies