Aktualnie znajdujesz się w: AKTUALNOŚCI

Urlop wychowawczy

Data dodania:21.08.2012
Minister Pracy i Polityki Społecznej przygotował projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zmienić się mają niektóre regulacje odnoszące się do urlopu wychowawczego.

Nieprzenoszalna część urlopu
Projekt zakłada wydłużenie okresu urlopu wychowawczego do 37 miesięcy. Jednak z tego wymiaru wydzielone zostanie po jednym miesiącu takiego urlopu dla każdego z rodziców lub opiekunów dziecka - te miesiące będą nieprzenoszalne. Jeśli żaden z rodziców nie skorzysta z przysługującej mu nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego, oznaczać to będzie w praktyce, że wymiar tego urlopu na dane dziecko wyniesie do 35 miesięcy (jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka zrezygnują z jego nieprzenoszalnej części) lub do 36 miesięcy (jeżeli zrezygnuje jedno z rodziców lub opiekunów albo w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko). Przyjęcie koncepcji nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego oznacza bowiem, że rodzic lub opiekun dziecka nie może korzystać z nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego, która mu nie przysługuje.
Zasady dotyczące nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego będą miały zastosowanie także w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego udzielanego w wymiarze do 37 miesięcy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, którego stan zdrowia potwierdzono orzeczeniem lekarskim o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

Rodzice dłużej na wychowawczym jednocześnie

Podwyższony - z trzech do czterech miesięcy - ma zostać wymiar urlopu wychowawczego, który może być jednocześnie wykorzystywany przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka. Ponadto urlop ten będzie można wykorzystać w pięciu częściach (w obecnym stanie prawnym w 4 częściach).

Urlop wychowawczy nie wpłynie na wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy nie będzie ulegał proporcjonalnemu obniżeniu w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym, po nabyciu przez pracownika prawa do niego, korzysta on z urlopu wychowawczego, a następnie w tym samym roku powraca do pracy. Obecnie w takim przypadku wymiar urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego, jest obniżany.
Ponadto bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpocznie się, a rozpoczęty ulegnie zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego.
Konieczność nowelizacji przepisów kodeksu pracy dotyczących urlopu wychowawczego związana jest z dyrektywą z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylająca dyrektywę 96/34/WE.


Źródło: Serwis Prawniczy LexisNexis LexPolonica
Adres: 43-300 Bielsko – Biała ul. Młyńska 2
Tel./Faks: (33) 496 10 67, Adwokat Jerzy Kolber 600 388 870
e-mail: biuro@adwokatkolber.pl
Wszystkie prawa zastrzezone Kancelaria Adwokacka. Projekt i wykonanie Intersid.
Nota prawna | Polityka plików cookies