Aktualnie znajdujesz się w: AKTUALNOŚCI

Ustawa o kredycie konsumenckim- ciekawe zagadnienia cz. III

Data dodania:18.05.2012
Jakie materiały i urządzenia wypełniają definicje trwałego nośnika z ustawy o kredycie konsumenckim?

Trwałym nośnikiem w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim jest dokument sporządzony na papierze, pamięć podręczna USB, płyty CD-ROM, DVD, karty pamięci lub dyski twarde komputerów, a także strony internetowe i inne formy elektronicznej komunikacji (np. pliki PDF, SMSy), o ile umożliwiają przechowywanie i odczytywanie informacji przekazywanych konsumentowi w związku z umową o kredyt, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalają na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci. To, czy dany materiał lub urządzenie jest trwałym nośnikiem w rozumieniu ustawy, nie mona rozpatrywać w oderwaniu od funkcji, jakie ma spełniać ten nośnik we wskazanych w ustawie przypadkach. Specyfika danego urządzenia/materiału implikuje możliwość zastosowania go w określonych sytuacjach, co moe wynikac z wymogu odpowiedniego zabezpieczenia okreslonych informacji (zwłaszcza, gdy sa to informacje prawnie chronione) i moliwosci, jakie w tym zakresie daje dany nosnik, objetosci przekazanych danych badz czasu, przez jaki te dane sa niezbedne do przechowywania i odczytywania, co natomiast wiae sie równie, z celem przekazywania konsumentowi okreslonych informacji. Zupełnie inaczej należy więc potraktować kwestie przekazania konsumentowi na trwałym nosniku formularza informacyjnego przed zawarciem umowy (art. 13 ust. 1 ustawy), czy wzoru oświadczenia o odstąpieniu (art. 53 ust. 3 ustawy), gdzie obszerność danych wymusza użycie nośnika o dużej pojemności, pozwalającego na zastosowanie formy zapisu narzuconej przez ustawę (z uwagi na wzór formularza informacyjnego czy specyfike oswiadczenia o odstapieniu), a waga tych danych wymaga szczególnego ich zabezpieczenia, a czym innym będzie np. poinformowanie konsumenta o zmianie oprocentowania kredytu, w szczególnosci, gdy nastapi to w skutek zmiany wysokości odsetek maksymalnych (tj. zmiany wynikającej ze zmiany wysokości kredytu lombardowego NBP).
Adres: 43-300 Bielsko – Biała ul. Młyńska 2
Tel./Faks: (33) 496 10 67, Adwokat Jerzy Kolber 600 388 870
e-mail: biuro@adwokatkolber.pl
Wszystkie prawa zastrzezone Kancelaria Adwokacka. Projekt i wykonanie Intersid.
Nota prawna | Polityka plików cookies