Aktualnie znajdujesz się w: AKTUALNOŚCI

Koniec z podwójną karą za zaległości wobec ZUS

Data dodania:05.06.2012
Zakład nie będzie mógł wymierzyć płatnikowi będacemu osoba fizyczną, który został skazany prawomocnym wyrokiem za nieopłacenie składek lub opłacenie ich w zaniżonej wysokości, dodatkowej opłaty do wysokości 100% nieopłaconych składek. 
Postępowanie w sprawie wymierzenia ww. opłaty zawiesza się do dnia ogłoszenia wyroku, jeśli przeciwko płatnikowi - osobie fizycznej wszczęto postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie dotyczące nieopłacania składek lub opłacania ich w zaniżonej wysokości. W przypadku skazania takiego płatnika postępowanie w sprawie opłaty dodatkowej umarza się z urzędu. 
Jeśli wymierzono opłatę dodatkową za ten sam czyn, to decyzję uchyla z urzędu, a pobraną opłatę zwraca się, niezwłocznie wraz z odsetkami.
Takie regulacje wynikają z ustawy z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2012 poz. 611), która została opublikowana 30 maja br. Akt ten wszedł w życie 31 maja 2012 r.
Do postępowań w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie oraz o wymierzenie dodatkowej opłaty za nieopłacanie składek lub opłacenie ich w zaniżonej wysokości, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy stosuje się przepisy art. 24 ust. 1a–1c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w nowym brzmieniu.


Źródło: Serwis Prawniczy LexisNexis LexPolonica
Adres: 43-300 Bielsko – Biała ul. Młyńska 2
Tel./Faks: (33) 496 10 67, Adwokat Jerzy Kolber 600 388 870
e-mail: biuro@adwokatkolber.pl
Wszystkie prawa zastrzezone Kancelaria Adwokacka. Projekt i wykonanie Intersid.
Nota prawna | Polityka plików cookies