Aktualnie znajdujesz się w: AKTUALNOŚCI

Przedstawiamy ciekawe zagadnienia dotyczące kredytu konsumenckiego cz. I

Data dodania:10.05.2012
W jakiej wysoko ści Bank może żądać odsetek od kapitału kredytu w razie odstąpienia przez konsumenta od kredytu? Czy bank może żądać odsetek od kwoty kredytu w przypadku odstąpienia tylko za okres 30 dni od dnia odstąpienia od umowy czy do dnia spłaty (zwrotu) kwoty kredytu?

W razie odstąpienia przez konsumenta od zawartej umowy kredytu Bank może na podstawie art. 54 Ustawy o kredycie konsumeckim żądać odsetek w wysokości uzgodnionej stopy oprocentowania wskazanej w umowie kredytu, od którego odstąpiono. Odsetki przysługują od dnia następnego po wypłacie kredytu do dnia spłaty przez konsumenta kwoty należnej z tytułu umowy kredytu w związku z odstąpieniem od niej. Termin 30 dni od dnia odstąpienia od umowy kredytu wyznacza jedynie okres, do upływu którego bank nie może podjąć wobec kredytobiorcy czynności w celu przymusowego dochodzenia kwoty należnej z tytułu odstąpienia, w tym w szczególności wystąpić na drogę sądową, bowiem dopiero po upływie wskazanego terminu kwota ta staje się wymagalna.
Adres: 43-300 Bielsko – Biała ul. Młyńska 2
Tel./Faks: (33) 496 10 67, Adwokat Jerzy Kolber 600 388 870
e-mail: biuro@adwokatkolber.pl
Wszystkie prawa zastrzezone Kancelaria Adwokacka. Projekt i wykonanie Intersid.
Nota prawna | Polityka plików cookies