Aktualnie znajdujesz się w: AKTUALNOŚCI

Po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie można nadal pracować

Data dodania:19.10.2012
 
Pracownicy nie będą zwalniani wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego - to podstawowa zasada wprowadzona do przyjętego przez RM 24 października br. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.  Ma to dotyczyć m.in.: nauczycieli (zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela), mianowanych urzędników państwowych, inspektorów kontroli skarbowej, mianowanych kontrolerów NIK, komorników, ekspertów ds. patentów, kuratorów sądowych, radców Prokuratorii Generalnej, pracowników mianowanych Państwowej Inspekcji Pracy, urzędników służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celnej.  Celem nowelizacji jest wyeliminowanie z systemu prawnego rozwiązań, które nakazują, bądź dopuszczają rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem tylko dlatego, że osiągnął on wiek emerytalny.  Jak uzasadnia projektodawca, skoro zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych zmierzają do zrównania uprawnień emerytalnych wszystkich ubezpieczonych i jednocześnie do wydłużenia okresu aktywności zawodowej, zasadne jest dążenie do zrównania uprawnień dotyczących możliwości pozostawania w zatrudnieniu wszystkich osób pozostających w stosunku pracy, także tych, których prawa i obowiązki regulują w sposób szczególny pragmatyki zawodowe. Stałe wydłużanie się życia i polepszenie jego standardu, a także ciągły rozwój technologii, poprawiających warunki pracy powodują, że wiele osób jest zainteresowanych kontynuowaniem zatrudnienia, rozwiązywanie stosunku pracy ze względu na wiek, traktują one jako dyskryminację.  
 Źródło:Serwis Prawniczy LexisNexis Lexpolonica.
Adres: 43-300 Bielsko – Biała ul. Młyńska 2
Tel./Faks: (33) 496 10 67, Adwokat Jerzy Kolber 600 388 870
e-mail: biuro@adwokatkolber.pl
Wszystkie prawa zastrzezone Kancelaria Adwokacka. Projekt i wykonanie Intersid.
Nota prawna | Polityka plików cookies