Aktualnie znajdujesz się w: USŁUGI Prawo cywilne i gospodarcze

Prawo cywilne i gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE

1. Umowy:
- doradztwo w zakresie treści umów
- negocjowanie w imieniu Klienta treści umów
- interpretacja i zmiana umów już zawartych 
2. Opinie:
- analizowanie umów stosowanych przez przedsiębiorców w relacji klient/ konsument, pod kątem stosowania tzw. klauzul niedozwolonych
3. Pisma procesowe pozwy apelacje sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty
4. Obsługa podmiotów gospodarczych:
- sporządzania statutów i innych dokumentów wewnętrznych spółek i spółdzielni
- rejestracja: przygotowywanie dokumentów i wypełnianie formularzy składanych do właściwych rejestrów, w tym Krajowego Rejestru Sądowego
- proces łączenia, przekształcania i podziału spółek handlowych i spółdzielni

PRAWO CYWILNE

PRAWO RODZINNE
1. Rozwiązanie małżeństwa: rozwód, separacja, ustalenie nieistnienia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa.
2. Zawarcie małżeństwa, ustalenie czy małżeństwo może być zawarte, zezwolenie na zawarcie małżeństwa.
3. Sprawy majątkowe: podział majątku wspólnego, zniesienie wspólności majątkowej, wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania małżonka.
4. Pochodzenie dziecka, sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka, sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka.
5. Władza rodzicielska, rozstrzyganie o sprawowaniu opieki nad dziećmi, ustalenie kontaktów.
6. Alimenty: pomoc w uzyskaniu alimentów, odzyskanie nienależnie uiszczonych alimentów, wystąpienie do komornika o zapłacenie alimentów.
7. Przysposobienie, opieka i kuratela przysposobienie ubezwłasnowolnienie.

PRAWO SPADKOWE

1. Stwierdzenie nabycia spadku.
2. Dział spadku.
3. Dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i zachowku.

PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sporządzanie umów.
2. Doradztwo prawne w zakresie: zagospodarowania nieruchomościami, ustalania stanu prawnego nieruchomości, zawierania umów przedwstępnych, dzierżawy, najmu, podnajmu, leasingu
3. Reprezentacja w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Adres: 43-300 Bielsko – Biała ul. Młyńska 2
Tel./Faks: (33) 496 10 67, Adwokat Jerzy Kolber 600 388 870
e-mail: biuro@adwokatkolber.pl
Wszystkie prawa zastrzezone Kancelaria Adwokacka. Projekt i wykonanie Intersid.
Nota prawna | Polityka plików cookies