Aktualnie znajdujesz się w: USŁUGI Prawo celne

Prawo celne

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać w Polsce przepisy wspólnotowego prawa celnego, tym samym przepisy krajowe, w tym wydane ustawy i rozporządzenia, stanowią tylko jego uzupełnienie i nie mogą być sprzeczne z prawodawstwem wspólnotowym.

Taki system stosowania prawa w zakresie obrotu towarowego z zagranicą (krajami trzecimi) ma zapewnić jednolite stosowanie przepisów prawa celnego na całym terytorium Wspólnoty. Jednolite stosowanie tychże przepisów nie dotyczy tylko i wyłącznie podmiotów gospodarczych, ale także administracje celne wszystkich 27 krajów Wspólnoty. Jakikolwiek towar winien być identycznie traktowany przez organy celne od Portugalii, po Bułgarię i Rumunię.

Czy tak jest faktycznie? Nasze bogate doświadczenie w kontaktach z  
urzędami celnymi pokazuje coś wręcz odwrotnego - wielokrotnie spotkaliśmy się z praktykami wymuszania przekazywania przez podmioty wielu informacji handlowych niekoniecznie związanych z bieżącymi sprawami, niedotrzymywania ustawowych terminów udzielania informacji, odpowiedzi, prowadzenia postępowań, interpretacji przepisów prawa w sposób działający na szkodę podmiotów gospodarczych. Dlatego też sprawą konieczną stało się stworzenie swoistej tarczy przeciwko urzędowemu bezprawiu i ignorancji praw należnych przedsiębiorcom. Jak temu zapobiec? "lepiej zapobiegać, niż leczyć", takie motto wielokrotnie pojawia się w naszej Kancelarii, dlatego proponujemy profesjonalny audyt obrotu towarowego z zagranicą, począwszy od złożenia zamówienia, poprzez transport, zgłoszenie celne, wartość celną, stosowaną procedurę po dokonaniu zapłaty, wszechstronną pomoc w zakresie taryfikacji celnej mającej bezpośredni wpływ na stawkę celną, pozaekonomiczne ograniczenia gospodarcze, stosowane preferencje, właściwą dokumentację pochodzenia.

Dlatego też prowadzimy profesjonalne doradztwo z takich dziedzin, jak:

- gospodarcze procedury celne,
- TARIC,
- INTRASTAT,
- wartość celna ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia prowizji od zakupu,
- podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług w imporcie towarów,
- postępowanie celne i postępowanie podatkowe
- ograniczenia pozaekonomiczne w obrocie towarowym z zagranicą

Adres: 43-300 Bielsko – Biała ul. Młyńska 2
Tel./Faks: (33) 496 10 67, Adwokat Jerzy Kolber 600 388 870
e-mail: biuro@adwokatkolber.pl
Wszystkie prawa zastrzezone Kancelaria Adwokacka. Projekt i wykonanie Intersid.
Nota prawna | Polityka plików cookies